Vi minskar fattigdomen i södra Afrika

Genom Afrikagruppernas verksamhet förändras och förbättras tusentals människors liv och vardag varje dag. Vi är en solidaritetsorganisation som arbetar för en värld där alla människor har lika rättigheter och möjligheter att påverka sin vardag och sin framtid.

För att minska fattigdomen samarbetar Afrikagrupperna med organisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vi arbetar för demokratisering, försörjning, jämställdhet och ökat folkligt deltagande i samhällsutvecklingen samt mot hiv. I Sverige arbetar vi med insamling och medlemmar och driver informations- och opinionsarbete för global rättvisa.

Genom att stödja Afrikagrupperna stödjer du också de fattigaste och mest utsatta i södra Afrika.

202 104 kr
Insamlat


27
Insamlingar

668
Gåvor