Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser
och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo familjevistelser för familjer från hela Sverige, som har barn med sällsynta sjukdomar och syndrom. Vistelserna, som vänder sig till hela familjen, ger en unik möjlighet för familjerna att möta andra i samma situation, få kunskap och utbyta erfarenheter. Ågrenska bedriver även korttidvistelser på veckoslut, långhelger och skollov. Att för dessa grupper förverkliga sådant som för de flesta av oss är självklarheter är något som vi genuint anstränger oss för varje dag.


17 333 kr
Insamlat


5
Insamlingar

90
Gåvor