Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus

Den här organisationen insamlingstillstånd och 90-konto
Insamlingsstiftelsen grundades 2001 och är till för alla barn, oavsett sjukdom, på Sveriges största barnsjukhus. När barn och unga drabbas av sjukdom behövs saker, miljöer och upplevelser som ger glädje, uppmuntrar till lek, inspiration, tröst, hopp och fysisk aktivitet. Därför samlar stiftelsen in medel till insatser som kompletterar sjukhusets ordinarie vård, som behövs året runt, varje dag, men som inte finansieras med våra offentliga medel.

360 428 kr
Insamlat


45
Insamlingar

675
Gåvor