Boliviavännernas Insamlingsstiftelse är en ideell organisation som sedan mitten av 1980-talet verkat för att understödja barnbyn Vida Nueva i Quillacollo, Bolivia. Stiftelsen har inga egna anställda, utan alla som engagerar sig gör detta ideellt.
Stiftelsen har till ändamål att bedriva insamling av medel för att ekonomiskt stödja fattiga och föräldralösa barn genom att de får möjlighet att bo på barnbyn. Insamling sker huvudsakligen genom fadderstöd, men också från andra gåvogivare.


15 080 kr
Insamlat


1
Insamlingar

47
Gåvor