Skratt förändrar liv!

Alla människor behöver få känna sig sedda och skratta tillsammans med någon. Vissa behöver det mer än andra. Att hjälpa barn i utsatta situationer att bara få vara barn och få skratta hejdlöst en stund och återfå hopp om framtiden, det är vårt uppdrag.

Vi skickar Sveriges bästa clowner, jonglörer, akrobater och musiker till några av världens värst drabbade platser; till ungdomsfängelser, barnhem, samhällen drabbade av krig och naturkatastrofer, sjukhus och flyktingläger.
Genom scenkonst och psykosocialt arbete skapar clownerna hopp, frigör livskraft och stärker självkänslan hos de barn som behöver det som mest.
I över 20 år har vi mött och skrattat med mer än 2 miljoner barn. Tillsammans har vi skapat ögonblick av magi som fyllt vardagen med hopp och livsglädje.

Nu kan du sprida skrattet vidare, som ringar på vattnet. Starta din egen insamling och sprid skratt och hopp där det behövs som mest!

Tack för att du tar skrattet på allvar.
www.clownerutangranser.se

178 193 kr
Insamlat


27
Insamlingar

794
Gåvor