200
Utifrån ett barnrättsperspektiv fokuserar Erikshjälpen på barns rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd. Erikshjälpen arbetar även med barn i Sverige och i katastrofsituationer.

79 943 kr
Insamlat


28
Insamlingar

241
Gåvor