Utifrån ett barnrättsperspektiv fokuserar Erikshjälpen på barns rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd. Erikshjälpen arbetar även med barn i Sverige och i katastrofsituationer.

99 018 kr
Insamlat


29
Insamlingar

288
Gåvor