200
Utifrån ett barnrättsperspektiv fokuserar Erikshjälpen på barns rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd. Erikshjälpen arbetar även med barn i Sverige och i katastrofsituationer.

64 586 kr
Insamlat


25
Insamlingar

204
Gåvor