Utifrån ett barnrättsperspektiv fokuserar Erikshjälpen på barns rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd. Erikshjälpen arbetar även med barn i Sverige och i katastrofsituationer.

135 759 kr
Insamlat


29
Insamlingar

415
Gåvor