Svenska FN-förbundet arbetar för en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomisk rättvisa och där utvecklingen är hållbar. Vi arbetar för att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för ett bättre och starkare FN.

Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Vårt arbete sker både lokalt i Sverige, och globalt på olika platser runt om i världen. Genom att starta en insamling till något av våra projekt är du med och skapar en bättre värld. Tack!

150 323 kr
Insamlat


61
Insamlingar

455
Gåvor