Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Verksamheten går ut på att stödja människors egen organisering för inflytande, demokrati och rättigheter i Latinamerika. I Sverige arbetar vi med påverkansarbete och samlar in pengar till utvecklingssamarbetet. Vi har lokalgrupper på många orter runt om i Sverige.

Bland de mest utsatta och diskriminerade grupperna i Latinamerika finns ursprungsfolk, småbrukare och lantarbetare. Därför prioriterar Latinamerikagrupperna stöd till dessa gruppers organisationer. Konkret kan det handla om stöd till folkbildning och workshops på temat rätten till jord och mat, ledarskapsutbildningar för ungdomar och kvinnor, jämställdhetsarbete och kommunikationsarbete. Särskilt bidrar Latinamerikagrupperna till att främja ungas och kvinnors deltagande.

Latinamerikagrupperna samarbetar med organisationer och nätverk med bred förankring i landet eller regionen. Alla insatser som Latinamerikagrupperna stödjer baseras på samarbetsorganisationernas egna behov och prioriteringar. På det sättet blir verksamheten långsiktigt hållbar.

14 315 kr
Insamlat


2
Insamlingar

41
Gåvor