Var tredje minut föds ett barn med läpp-, käk- eller gomspalt någonstans i världen. I många länder tvingas dessa barn leva ett mycket hårt liv. Många av barnen har svårt att äta och tala så att andra förstår. De riskerar att bli mobbade och utsatta för fördomar och trakasserier som tvingar in dem i isolering och ensamhet. Många av dem går aldrig i skolan.

Vår vision är att inget barn i världen ska kränkas eller tvingas leva undangömt på grund av en behandlingsbar ansiktsmissbildning.


Tack vare generösa givare och volontärer har Operation Smile hittills genomfört över 270 000 operationer i Afrika, Asien och Latinamerika. Varje operation förändrar ett barns liv för alltid.

1 662 858 kr
Insamlat


85
Insamlingar

1 630
Gåvor