Vårt Hus ska underlätta för familjerna att vara tillsammans i en tuff tid i livet. När ett barn blir svårt sjuk vänds familjernas livssituation upp och ner. Att få ha kvar vardagen där man äter mat tillsammans, leker och gör andra vardagliga saker blir väldigt betydelsefullt. Högtider som påsk, jul och midsommar firar vi tillsammans, då det kan vara extra jobbigt att vara hemifrån.
Vi kompletterar sjukvården med ett boende där gemenskap och närhet råder och där det friska vårdas.
Just nu satsar vi på att göra vår ute-och innemiljö extra barnvänlig. Vi har byggt om våra lekrum och nu ska ett ungdomsrum skapas för de äldre barnen.
Allt för att våra barn med familjer ska känna sig väl omhändertagna. Hjälp oss i vår "satsning till tusen" för att skapa trygghet, aktiviteter och utveckling av vår verksamhet.
Läs mer om oss på vår hemsida som finns länkat till höger på sidan.


33 700 kr
Insamlat


3
Insamlingar

84
Gåvor