På Ronald McDonald Hus i Lund kan familjer bo när deras barn behöver få specialistsjukvård. Vårt hus ligger precis i anslutning till Universitetssjukhuset och erbjuder en trygg och varm miljö när livet för våra familjer är oroligt. Vi erbjuder ett hem hemifrån och en chans för familjer i kris att ha en någorlunda normal vardag. Huset ägs av en icke vinstdrivande stiftelse och driften finansieras genom landstingsbidrag samt gåvor och donationer.

Ronald McDonald Hus i Lund ska 2020 rusta upp 20 st badrum! Vill DU vara med och möjliggöra detta för oss och hjälpa ännu fler familjer med en egen insamling? Din hjälp är fantastisk och så uppskattad!

Läs mer på www.ronaldmcdonaldhus.se/lund168 085 kr
Insamlat


12
Insamlingar

200
Gåvor