Nu kan du starta en egen insamling och stötta Ronald McDonald Barnfond.

Ronald McDonald Barnfond är en fristående ideell stiftelse med visionen att göra livet lättare för svårt sjuka barn och deras familjer i samband med behandlingar eller besök på landets sjukhus. Det sker genom att erbjuda boende på Ronald McDonald Hus och att ge finansiellt stöd till sjukhus som vill skapa lekfulla miljöer på barnmottagningarna.

Ronald McDonald Hus är en hemlik och trygg boendemiljö som fungerar som ett ”hem hemifrån” för svårt sjuka barn och deras familjer. Här kan hela familjen bo tillsammans under tiden det sjuka barnet behandlas på det närliggande sjukhuset. Idag har vi fem Hus i Göteborg, Huddinge, Linköping, Lund och Uppsala. Vår förhoppning är att alla de stora universitetssjukhusen i Sverige ska kunna erbjuda familjer boende på ett Ronald McDonald Hus.

4000 familjer bor årligen på våra fem Hus och vi måste tyvärr tacka nej till familjer årligen pga av platsbrist. Efterfrågan är stor och Ronald McDonald Barnfond stöttar därför utbyggnationen av befintliga Hus så att fler familjer ska få ett hemlikt boende nära sjukhuset. På sikt hoppas vi att få bygga ett nytt Hus där vi vet att behovet är mycket stort!

109 670 kr
Insamlat


12
Insamlingar

98
Gåvor