200
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Vi hjälper barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk.

Tack vare gåvor kan Stockholms Stadsmission kliva in när det offentliga samhällets insatser inte räcker till. Vi anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i Stockholm - både akuta och långsiktiga. Vi utgår alltid från att det går att förändra livssituationen för de som av olika anledningar hamnat utanför.

Läs mer på vår hemsida: www.stadsmissionen.se

865 303 kr
Insamlat


74
Insamlingar

1 607
Gåvor