Svenska Freds är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld. Svenska Freds bildades 1883 och är idag med ca 8500 medlemmar Nordens största fredsorganisation. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Varför inte starta en insamling när du själv eller någon annan fyller år eller till minne av någon som var engagerad för fred?

160 977 kr
Insamlat


13
Insamlingar

177
Gåvor