1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

Svenska Afghanistankommittén's allmänna arbete

Svenska Afghanistankommittén når ut till de allra mest utsatta grupperna. Arbetet är inriktat mot kvinnor, barn och människor med funktionsnedsättning och bedrivs på landsbygden i ett nära samarbete med lokalbefolkningen. Mänskliga rättigheter och genusfrågor är genomgående för hela SAKs verksamhet.Svenska Afghanistankommittén är en svensk biståndsorganisation som arbetar i ett av världens mest utsatta länder - Afghanistan. Oavsett regim, krig och bristande säkerhet i landet så har vår verksamhet pågått sammanhängande i över 35 år.Organisationen har i dagsläget över 5 500 anställda, varav över 99 procent är afghaner. Svenska Afghanistankommittén är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som finansieras bl.a. av tusentals privatpersoner och medlemmar samt Sida, EU och Världsbanken. Med ditt stöd kan vi göra mer. Hjälp oss i vårt arbete för människors rätt till ett värdigt liv i Afghanistan. För 200 kr kan en hel klass få tillgång till papper och pennor och för 654 kr kan du stödja en flickas skolgång i ett år. Och för 823 000 kr kan vi bygga en skola. Starta en egen insamling nu. Du kan göra skillnad!

Välj Projekt Läs mer...

Utbildning i Afghanistan

Hjälp oss i vårt arbete för människors rätt till ett värdigt liv i Afghanistan. Med ditt stöd kan vi göra mer. För 200 kr kan en hel klass få tillgång till papper och pennor och för 630 kr kan du stödja en flickas skolgång i ett år. Och för 823 000 kr kan vi bygga en skola.Starta en insamling nu. Du kan göra skillnad!

Välj Projekt Läs mer...

Hälsovård i Afghanistan

Med ditt stöd kan vi göra mer.Hjälp oss i vårt arbete för människors rätt till ett värdigt liv i Afghanistan. För 116 kr kan vi behandla 10 blivande mödrar, för 4 200 kr i månaden kan vi utbilda en barnmorska. Utbildningen tar 24 månader. För 370 000 kr kan vi bygga en förlossningsklinik med utrustning och instrument.Starta en egen insamling nu. Du kan göra skillnad!

Välj Projekt Läs mer...

Rehabilitering i Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället och få möjlighet till respekt och självständighet.Med ditt stöd kan vi göra mer. Hjälp oss i vårt arbete för människors rätt till ett värdigt liv i Afghanistan.För 330 kr kan vi tillverka 10 kryckor, för 1 534 kr en underbensprotes och för 2 500 kr kan vi ge ett års yrkesutbildning för en elev.Starta en egen insamling nu. Du kan göra skillnad!

Välj Projekt Läs mer...