Barnmissionens vision är en värld där alla människor kan leva ett värdigt liv. Genom att se och utveckla människors potential vill vi skapa förutsättningar för ett värdigt liv. Barnmissionens uppdrag är att hjälpa de mest behövande, att arbeta för rättvisa och upprättelse för fattiga och utsatta.

18.850 kr
Indsamlet


4
Indsamlinger

48
Donationer