Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Vi hjälper barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk.

Tack vare gåvor kan Stockholms Stadsmission kliva in när det offentliga samhällets insatser inte räcker till. Vi anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i Stockholm - både akuta och långsiktiga. Vi utgår alltid från att det går att förändra livssituationen för de som av olika anledningar hamnat utanför.

Läs mer på vår hemsida: www.stadsmissionen.se

1.177.249 kr
Indsamlet


110
Indsamlinger

2.179
Donationer