Oprettet Af:
Tommy Keita
Samler ind til:
March for Water 2020
Rent vatten, sanitet och möj­lighet till hygien är grundläg­gande för alla män­niskor och alla samhällen. Utan håll­bar till­gång till vat­ten, san­itet och hy­gien kan inte samhällen utveck­las, barn gå i skolan, kvin­nor föda barn i en trygg miljö eller fat­tig­dom bekäm­pas. Trots det sak­nar 785 miljoner män­niskor till­gång till rent vat­ten och 2 mil­jarder sak­nar grundläg­gande san­itet.

Kon­sekvenserna av brist på rent vat­ten, san­itet och hy­gien är fruk­tans­värda. Ex­em­pelvis dör näs­tan 310 000 barn varje år i di­ar­résjuk­do­mar or­sakade av brist på rent vat­ten och san­itet. Det in­nebär över 800 barn varje dag. Denna tysta katas­trof måste få ett slut och där­för ar­be­tar Wa­t­erAid för att alla män­niskor över­allt ska ha till­gång till rent vat­ten och san­itet senast år 2030.
Donér

0 kr
Indsamlet

0% 999 kr

0
Donationer

0
Dage tilbage

Seneste aktivitet

Når du modtager donationer, vil de blive vist her.