Hjälp till Ukraina
Sverige för UNHCR har oprettet dette projekt

Hjälp till Ukraina

Barn och familjer i Ukraina flyr för livet. Attacker krossar människors trygghet. Läget är desperat och oförutsägbart. Liv står på spel! Tack för allt fantastiskt stöd.

20.437.483 kr
Indsamlet


743
Indsamlinger

29.763
Donationer