Läger för unga anhöriga
Alzheimerfonden har oprettet dette projekt

Alzheimerfonden stöttar unga anhöriga med sommarläger runt om i Sverige. Hjälp oss genom att ge fler möjligheten att åka.
Samla in 15 000 kr och ge ytterligare 5 unga möjligheten att åka på läger 2019.

Om lägren
Varje sommar sedan 2011 anordnas anhörigläger runt om i Sverige för ungdomar som har en demenssjuk förälder. Här får de möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra jämnåriga i samma situation. De erbjuds också möjlighet att ställa frågor till personal med specialistkompetens inom demensområdet. ”Fråga doktorn”-stunden är exempel på ett mycket uppskattat inslag under lägren.

2.400 kr
Indsamlet


0
Indsamlinger

7
Donationer