I dag röker närmare elev i årskurs 2 på gymnasiet i Sverige.
Du kan hjälpa oss att ändra på det!

Är rökning ett problem bland våra barn?
Var tredje elev i årskurs 2 på gymnasiet röker. En undersökning som vi lät genomföra i våras visar att grupptryck från kompisar och viljan att passa in gör att unga börja röka. Detta, i kombination med att äldre kompisar i stor utsträckning förser yngre med cigaretter, betyder att rökning smittar.

Vad kan man göra?
Idag får mindre än hälften av landets elever information om tobak under sin skoltid och det är en stor anledning till att 16 000 barn årligen börjar röka. Vårt mål är att samtliga elever ska få ta del av vårt viktiga budskap och därmed inte börjar röka.

Våra insatser gör stor skillnad.
Vår föreläsning ”Tobaksbarn” gör skillnad i skolorna. 72 % av alla de elever som tagit del av den anser att föreläsningen påverkat dem till att inte prova tobak eller sluta med den om man redan provat. Tyvärr så räcker vår budget i dagsläget bara till att nå en tiondel av landets elever mellan åk 8 - åk 2 i gymnasiet. Ju fler vi når ju färre börjar röka och här kan ert företag hjälpa oss göra en stor skillnad.


Din insamling möjliggör att A Non Smoking Generation kan utbilda, inspirera och påverka fler unga och vuxna – för att skapa ett samhälle fritt från tobak.

Stort tack tack för ditt engagemang och för att ni är med och räddar våra ungdomar!


P.S. Vi innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, vilket innebär att du kan lita på att pengarna används på rätt sätt.

1,111 kr
Collected


3
Fundraisers

9
Donations