Hur arbetar Svenska FN-förbundet?

Svenska FN-förbundet arbetar för en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomiska rättvisa och där utvecklingen är hållbar.Vi arbetar för att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för ett bättre och starkare FN.Svenska FN-förbundet har tusentals personer och över 100 riksorganisationer som medlemmar. Vi har 110 lokala FN-föreningar som bedriver verksamhet över hela landet.

Vad gör Svenska FN-förbundet?

Vi påverkar makthavare och deltar i debatten om FN:s framtid.
Vi granskar Sveriges åtaganden gentemot FN.Vi samlar in pengar till FN:s humanitära arbete i fält.
Vi arbetar för ett bättre och starkare Förenta Nationerna.
Vi samarbetar internationellt med FN-förbund som finns i över 100 länder.

150,323 kr
Collected


61
Fundraisers

455
Donations