Fonden för CancerFriskvård är en ideell förening med fokus på insamling för cancerberörda som är färdigbehandlade från sin cancersjukdom och som tillsammans med en närstående kan söka medel för en veckas vistelse utomlands med komplett fysiskt och psykosocialt stödprogram samt cancerfriskvård. www.fondencancerfriskvard.se

4,500 kr
Collected


4
Fundraisers

21
Donations