Med utbildning, träning och tillgång till mikrolån kan kvinnor starta små familjeföretag och på så sätt långsiktigt förbättra situationen för sig själva och sina familjer. Hjälp oss att bekämpa fattigdom genom hjälp till självhjälp!


71,400 kr
Collected


0
Fundraisers

82
Donations