Stiftelsen Choice är en ideell organisation som arbetar med att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Psykisk ohälsa ökar idag och vi ser att det finns ett stort behov av att hjälpa ungdomar i ett tidigt skede. Genom att låta läkar- och psykologstudenter utbilda elever om självmordsprevention och om kroppen samt hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak ger vi ungdomar kunskap och verktyg för att hantera psykisk ohälsa. Choice har i snart 10 år kämpat för att barn och unga ska få en bra start i vuxenlivet och tillsammans med er hoppas vi kunna hjälpa ännu fler!
Choice film

38,235 kr
Collected


31
Fundraisers

130
Donations