Ingen människas liv ska begränsas av alkohol eller andra droger – varken i Sverige eller någon annanstans.

IOGT-NTO-rörelsens uppdrag är att uppmärksamma och arbeta för att minska alkoholens roll i samhället – i Sverige såväl som internationellt. Vi är den enda organisationen i Sverige som tar ett helhetsansvar för alkoholfrågan, trots att alkohol är ett av de främsta hoten mot människors hälsa och trots att det skapar stora sociala och ekonomiska problem.

En av våra viktigaste uppgifter är kampen för barns och ungas rätt till en trygg och drogfri uppväxt. Vi utmanar alkoholnormen, arbetar med alkoholpolitisk påverkan på lokal, nationell och internationell nivå och stöttar och stärker de som påverkas negativt av eget eller någon annans missbruk – i Sverige och i resten av världen.

Välkommen att förändra världen med oss genom att starta och driva en egen insamling för det ändamål du brinner mest för!


322,712 kr
Collected


262
Fundraisers

1,565
Donations