26 normalstora skolklasser eller 60 fotbollslag

Så många barn dör varje år i Sverige, före födseln, under födseln
eller under första levnadsåret.

Därför finns Spädbarnsfonden.

Vi stödjer familjer som mist små barn.
Vi bidrar till forskning om spädbarnsdöd.
Vi verkar för att dödstalen ska sänkas.


Vår vision är att inga barn ska dö i onödan och att inga föräldrar ska behöva drabbas av livslång sorg när medicinska åtgärder finns tillgängliga.


1,211,040 kr
Collected


62
Fundraisers

6,550
Donations