1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Skolidrottsförbundets allmänna arbete

Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 25 distrikt. Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar.

Choose Project Read More...

Spring för livet

Starta en insamling i samband med att
du utmanar dig själv. Kanske springer du själv eller i ett lopp. Kanske
vill du nå en viss distans, eller en viss tid?När du
startar en insamling till förmån för Mind, så kan din prestation hjälpa
till att rädda liv. Gåvorna går till Minds arbete med att förebygga
psykisk ohälsa och att förhindra självmord.Uppmuntra gärna dina vänner och släktingar att heja på dig, med hjälp av en gåva.

Choose Project Read More...

Ge bort dina presenter - hjälp flyktingar!!

Start your own fundraiser and give your gifts to people forced to flee their homes. There are endless good opportunities to start your own fundraiser; Wedding, graduation, Christmas, Mother's Day, Ramadan, running races, race, or you just want to test this new exciting way to make your own fundraiser.

Choose Project Read More...

Save the Orangutan - Sveriges allmänna arbete

Save the Orangutan vill bevara orangutangen och dess regnskogshem på Borneo!Om inget görs kan orangutangen snart vara utrotad. Idag finns det ca 55 000 vilda orangutanger kvar på Borneo. För hundra år sedan var de 250 000. Och antalet fortsätter att minska. Varje år försvinner ca 3 000 av dessa orangutanger till följd av skövling, skogsbränder och möten med människan. Genom den lokala organisationen Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation räddar Save the Orangutan unga orangutanger som mist sin mamma, eller orangutanger som bor i områden där regnskogen huggits ner. På våra rehabiliteringscenter bor ca 900 orangutanger. På centret Nyaru Menteng tränas orangutangungarna i de färdigheter som behövs för att kunna överleva i regnskogen. En orangutangunge är lika hjälplös som ett människobarn och träningen tar flera år. Hittills har 136 orangutanger kunnat återföras till säkra regnskogsområden. Att skydda regnskogen och återplantera träd är en viktig del i arbetet. Starta din egen insamling Det är lätt att starta sin egen insamling för orangutangerna! Sätt din idé i verket, engagera vänner och familj. Genom att samla in pengar till Save the Orangutan är du med och säkrar den vilda orangutangens och regnskogens framtid!

Choose Project Read More...

Utbildning i Afghanistan

Hjälp oss i vårt arbete för människors rätt till ett värdigt liv i Afghanistan. Med ditt stöd kan vi göra mer. För 200 kr kan en hel klass få tillgång till papper och pennor och för 630 kr kan du stödja en flickas skolgång i ett år. Och för 823 000 kr kan vi bygga en skola.Starta en insamling nu. Du kan göra skillnad!

Choose Project Read More...

The sports challenge - for people forced to flee

Are you running your first race? Or are you going to cycle through Sweden from North to South? Maybe you are thinking of participating in next year’s Vasalopp? Regardless of which challenge you have set up for yourself, your fighting spirit can be a help for people forced to flee their homes. Start at fundraiser today and spread the word to friends and family – make a difference for people forced to flee.

Choose Project Read More...

Hälsovård i Afghanistan

Med ditt stöd kan vi göra mer.Hjälp oss i vårt arbete för människors rätt till ett värdigt liv i Afghanistan. För 116 kr kan vi behandla 10 blivande mödrar, för 4 200 kr i månaden kan vi utbilda en barnmorska. Utbildningen tar 24 månader. För 370 000 kr kan vi bygga en förlossningsklinik med utrustning och instrument.Starta en egen insamling nu. Du kan göra skillnad!

Choose Project Read More...

Safe spaces för girls

YWCA Zambia ingår i KFUMs samarbetsprogram med flera afrikanska YMCA och YWCA som kallas ”From Subject to Citizen – Youth Justice”. Projektet i YWCA Zambia syftar bl.a. till att öka medvetenhet om risker relaterat till alkoholkonsumtion och könsrelaterat våld.

Inom ramen för detta projekt kommer YWCA Zambia bl.a. erbjuda unga kvinnor och flickor tillgång till ett drop-in center för rådgivning om könsrelaterat våld, HIV m.m. och alkohol. YWCA Zambia skapar även dialogmöten och debatter i skolor för att skapa en större medvetenhet kring dessa frågor i samhället. De arbetar också med att skapa ”Safe Spaces” vilket är förebyggande mötesplatser och meningsfulla aktiviteter under ledning av mentorer.

Choose Project Read More...

Ett steg för MS

Var med i kampen för en bättre livssituation för dem som lever med MS! Tillsammans gör vi skillnad!Sprid budskapet, dela dina bilder, starta insamlingar och skänk intäkterna till kampen för alla med MS. Varje litet steg, även det i tanken, är ett steg i rätt riktning!Så ta ett steg, på egen hand eller tillsammans med andra, samtidigt som du samlar in pengar. Ta en selfie och dela med dig i dina sociala kanaler av just dina steg. Tagga med #ettstegförMS.

Choose Project Read More...

Rocka för Downs syndrom!

Stå upp för lika värde - starta en insamling!Du kanske vill uppmärksamma någon viktig person, händelse eller din förening eller företag? En insamling kan vara ett bra sätt för två goda syften!Fördomar och förlegad kunskap om Downs syndrom gör att många med diagnosen inte får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Trots att det var längesen vi blev kvitt innestängande institutioner upplever många fortfarande ett utestängande från samhället. Med din hjälp kan vi ändra på det!Ditt bidrag finansierar forskning, utvecklingsarbete och motverkar fördomar om Downs syndrom. Genom kunskapsspridning och opinionsbildande insatser kan vi skapa den värld vi vill ha: Mänskliga rättigheter som gäller alla, full delaktighet och ökad livskvalitet!Läs mer på Svenska Downföreningens hemsida

Choose Project Read More...

För att ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger.

Ingen människas liv ska begränsas av alkohol eller andra droger – varken i Sverige eller någon annanstans.IOGT-NTO-rörelsens uppdrag är att uppmärksamma och arbeta för att minska alkoholens roll i samhället – i Sverige såväl som internationellt. Vi är den enda organisationen i Sverige som tar ett helhetsansvar för alkoholfrågan, trots att alkohol är ett av de främsta hoten mot människors hälsa och trots att det skapar stora sociala och ekonomiska problem. En av våra viktigaste uppgifter är kampen för barns och ungas rätt till en trygg och drogfri uppväxt. Vi utmanar alkoholnormen, arbetar med alkoholpolitisk påverkan på lokal, nationell och internationell nivå och stöttar och stärker de som påverkas negativt av eget eller någon annans missbruk – i Sverige och i resten av världen.Välkommen att förändra världen med oss genom att starta och driva en egen insamling för det ändamål du brinner mest för!

Choose Project Read More...

Projekt Julstöd

För dem som är drabbade av en ätstörning betyder julen en period där ångesten ökar. Deras närstående känner sig ofta än mer hjälplösa. Vardagen, rutinerna och tryggheten förändras. Skolorna stänger för jullov och ätstörningsenheter för semestrar. Samtidigt är fokus på mat och ätande enormt. För att svara upp mot det utökade hjälpbehovet vill vi i Frisk & Fri (f d Anorexi Bulimi-Kontakt) utöka vår chatt samt vår mejl- och telefonjour under december månad. Vi vill även erbjuda ett öppet kansli en kväll per vecka, där den som vill kan komma för att få stöd. Frisk och Fri stöttar såväl drabbade som deras närstående och fångar upp dem i våra självhjälps- och anhöriggrupper. Vi erbjuder även mentorer som själva haft en ätstörning, men som är friska sedan minst två år tillbaka. Mentorerna delar med sig av sina egna erfarenheter och är levande exempel på att det går att bli frisk och fri. Med din gåva ger du en obetalbar present till en människa som lider av en ätstörning: Du skänker hopp och stöd för att bli frisk.

Choose Project Read More...

IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete

Alkohol skapar stora ekonomiska problem och bidrar till fattigdom. Alkohol splittrar familjer, gör det svårt att behålla ett arbete och ökar våldet mot kvinnor och barn. Alkohol är även kopplat till sjukdomar så som HIV och cancer. De som drabbas allra värst är de som redan har det svårast - ofta är det kvinnor och barn. Din insamling förändrar världen!Tillsammans med dig arbetar vi i fjorton länder för att exempelvis:- Minska alkoholkonsumtionen hos barn. - Bidra med kunskap så att länder som behöver kan ta fram bra lagstiftningar och policyer kring alkohol.- Tillsammans med lokala organisationer direkt på plats utbilda lokalt i alkoholrelaterade frågor som även berör jämställdhet, barn, hälsa och ekonomi. Vi kan bland annat se att:- Vårt arbete minskar våld och trakasserier i hemmen samtidigt som hushållens inkomster ökar. - Barn får en tryggare uppväxt och en mer stabil skolgång.- Länder som tidigare helt saknat regleringar kring alkohol nu har fungerande lagstiftningar - vilket minskar omfattningen av många samhällsproblem.

Choose Project Read More...

Iraq

Over 3.3 million people has been forced to flee Iraq since 2014 and the situation for families living in Iraq is life threatening. UNHCR is present with shelter an emergency relief, but more support is needed! Start a fundraiser today to support UNHCR:s work for people that has lost everything.

Choose Project Read More...

Kvinnors ledarskap

En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor och flickor inte har samma sociala ställning som män. Kvinnors låga status påverkar en rad områden negativt, till exempel fler tidiga äktenskap, ökat våld mot kvinnor, högre barnadödlighet och högre mödradödlighet. Hungerprojektet utbildar kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor. Stöd vårt arbete genom att starta en insamling för världens kvinnor och flickor!I Indien arbetar vi med att stärka kvinnor som valts in i de lokala byråden. I Bangladesh jobbar vi med att motverka diskriminering, särskilt mot flickor.I våra åtta programländer i Afrika driver vi bland annat mikrofinansprogram särskilt riktade till verksamheter som startats av kvinnor.I Latinamerika fokuserar vi särskilt på att stärka kvinnor i ursprungsbefolkningen.

Choose Project Read More...