12 juni fyller jag 50!?! 17 år med smärta

Donate
Created By:
Tommy Steinbach
Collecting for:
Forskning

12 juni fyller jag 50!?! 17 år med smärta

Jag fyller 50 år den 12 juni, jag har har neurogen smärta i 17 år.
Mitt liv stannade 2003 och jag skulle vilja ha er hjälp att samla in pengar för att forskning ska finna lösning på neurogensmärta.
Det finns undersökningar som visar att smärtpatienter kan ha en fysisk prestationsförmåga motsvarande den hos svårt hjärtsjuka patienter och psykiskt vara i nivå med individer som vårdas för depression. En kronisk smärtpatients liv kan präglas av sjukrollen och inaktivitet. Han eller hon bär ständigt smärtan med sig och inrättar ofta hela livet efter den. Smärtpatienter upplever ofta en kraftigt försämrad livskvalitet.(typ inget liv alls)
Kronisk smärta följs ofta av andra besvär. Det kan vara psykosociala problem som påverkar relationer och leder till ensamhet och utanförskap. Det kan också handla om svårigheter att fortsätta arbeta, depressioner, problem i hemmet och raserad ekonomi som följd av långvarig sjukskrivning. Många smärtpatienter får efterhand svårt att hantera stress.
Donate
200 kr
4%
0 Days left

Recent activity

  • Ulrika  Brosché Ulrika Brosché donated 200 kr