Esa Pruikkonen bidrar till att skapa en bättre värld med en insamling genom Better Now

Donate
Created By:
Esa Pruikkonen
Collecting for:
Ung Cancers allmänna arbete

Esa Pruikkonen bidrar till att skapa en bättre värld med en insamling genom Better Now

Esa Pruikkonen startar välgörenhetsinsamling via Better Now

Förra året såg vi en trend av att många svenska företag skänkte pengar till välgörenhet. Det som ökade mest var gåvorna från företag kring jul. Flera av de stora insamlingsorganisationerna visar en ökning på omkring 60 procent i givandet under december månad 2018. Experter menar att det över åren gått att se en trend där både företag och privatpersoner blivit allt mer givmilda och skänker mer.

Esa Pruikkonen är ett av de företag som arbetar aktivt med olika insamlingar och nu är det dags för Better Now. Under åren har de bland annat startat olika insamlingar för Röda Korset, WWF och Väldens Barn. De har sett att det är ett utmärkt sätt att engagera medarbetare och kunder på. Utöver att det ger en bra magkänsla är också engagemanget en viktig del i Esa Pruikkonen PR-arbete. De vill visa att de bryr sig för att skapa ett mervärde och en positiv känsla hos uppdragsgivare, investerare och kunder.

Socialt ansvarstagande lönar sig
Esa Pruikkonen tror att ett socialt ansvarstagande lönar sig i längden och vill samtidigt uppmana fler företag och privatpersoner till att bidra till att skapa en bättre värld. Fler företaget kan till exempel vara med och bemöta sociala och miljörelaterade utmaningar genom att skänka pengar och sätta av tid till välgörenhet.

Esa Pruikkonen fokuserar på utveckling med ett långsiktigt perspektiv – de vet att de bygger för framtiden. Företagets affärsmodell grundar sig i ett tätt samarbete med uppdragsgivaren och att i varje uppdrag de åtar sig alltid ta hänsyn till fastighetens förutsättningar, dess omgivning, belägenhet och ändamål. De vill ha ett långsiktigt hållbarhetstänk från start till slutmål.

Esa Pruikkonen håller starkt på uppförandekoder, socialt ansvar och hållbarhet, oavsett när det gäller material eller sättet de jobbar på. Detta har också ett stort inflytande när de ser till krav och önskemål från omgivningen. Varje exploatering kräver ett hänsynstagande gentemot medmänniskor och en minimal miljöpåverkan. Därför lägger Esa Pruikkonen stor vikt vid att deras lönsamhet ska ha minimal påverkan på miljö och omgivning.

Esa Pruikkonen
https://esapruikkonen.se
Donate

0 kr
Collected

0% 15,000 kr

0
Donations

28659
Days left

Recent activity

When donations are received, they'll show up here.