Oktober är månaden då vi uppmärksammar kampen mot cancer! Kampen fortsätter även efter avslutad behandling och vägen tillbaka börjar. Därför stödjer jag Tillbaka till Livet-kampen denna oktober. Jag har valt att samla in pengar utifrån det engelska välgörenhetsuttrycket för cancer, "Go sober for October"!
Lämna din fredagsdricka för 31 dagar i Oktober och lägg istället 10 kronor per dag till välgörande ändamål samt ge din kropp de goda fördelarna med att avstå helt från alkohol! Målet är att minst ge 310 kr per person till stöd för cancerrehabiliteringen"
"Go Sober for October" med mig!
Heja oss!
Donate

930 kr
Collected

30% 3,100 kr

3
Donations

0
Days left

Recent activity

  • Anna Rehnberg Anna Rehnberg Donated 310 kr

    Anna Rehnberg

  • Anna Odelfalk Anna Odelfalk Donated 310 kr

  • Noomi  Lundin Noomi Lundin Donated 310 kr

    Prosecco pengarna går istället denna månad till välgörenhet i kampen mot cancer. Heja Tillbaka till Livet-kampen! Låt oss: Go Sober for October!