Created By:
Noor Abdul-Karim
Collecting for:
Iraq
Denna insamling är en insamling för att Mosul ska kunna få pengar för att skydda sig från kriget som pågår just nu i Irak mot IS. En liten medvärkan skulle hjälpa väldigt mycket!!!

Recent activity

When donations are received, they'll show up here.