LevereraMera vs psykisk ohälsa

Donate
Created By:
Niklas Wallgren
Collecting for:
Idrottare förebygger självmord

LevereraMera vs psykisk ohälsa

Alldeles för många i vårt samhälle lever idag med en psykisk ohälsa som påverkar deras vardag på ett negativt sett. Låt oss tillsammans visa vårt stöd för dem och det arbete som görs därute för att motverka. Samtidigt finns det gott stöd i forskningen hur fysisk aktivitet kan vara en viktig del både att motverka och påverka den psykiska ohälsan i rätt riktning.

Recent activity

  • Niklas Wallgren Niklas Wallgren Donated 250 kr