Att alla har samma rättigheter är inte självklart- tillsammans kan vi kämpa så alla har lika rättigheter !

Recent activity

When donations are received, they'll show up here.