Morsdagspresent - Stötta Fonden för Cancerfriskvård!!

Donate
Created By:
Margaretha Forssell
Collecting for:
Fonden Cancerfriskvård's general work

Morsdagspresent - Stötta Fonden för Cancerfriskvård!!

Mitt hjärta klappar för alla människor som på något sätt berörs av cancer, vare sig det är av egen erfarenhet eller som närstående. Alla cancerberörda behöver komma på en Friskvårdsvecka!
Nu drar jag igång en insamlingskampanj inför Mors Dag!
Ju fler som kan bidra desto bättre. Mitt hopp är att få in 10 000 kronor före 1 juni. Då kan de som inte har råd att själva betala, få bidrag från Fonden CancerFriskvård för att åka på en FRISKVÅRDSVECKA. Om vi lägger ett hundring var blir det snart en stor summa. Sprid detta i era nätverk och bland vänner. Vi känner alla människor som är cancerberörda och som behöver stöd att få en NY START I LIVET tillsammans med en närstående.

Recent activity

When donations are received, they'll show up here.