Rätten till en frisk hälsa – Stoppa spridningen av HIV

Donate
Created By:
Linnéa Björndahl
Collecting for:
Afrikagruppernas hivkampanj

Rätten till en frisk hälsa – Stoppa spridningen av HIV

Rätten till en frisk hälsa – Stoppa spridningen av HIV är en kampanj som vill väcka engagemang och intresse kring frågan om hiv och samla in 50 000 kr till arbetet kring hiv i södra Afrika.

Vem är jag?
Mitt namn är Linnéa Björndahl och jag läser en kurs som global praktikant genom Afrikagrupperna och Ljungskile Folkhögskola. Kursen finansieras av Sida och den inkluderar en femmånaders praktikperiod i södra Afrika. Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation som arbetar för en mer rättvis värld genom utvecklingssamarbeten i södra Afrika. Ett av dessa sker tillsammans med Wellness Foundation i Sydafrika. Det är en hälsoorganisation som arbetar för att stärka människor som arbetar som vårdgivare åt hivpositiva eller aidssjuka och är organisationen där jag ska praktisera.

Bakgrund HIV
1981 konstaterades det första fallet av hiv. Sedan dess har fler än 25 miljoner människor dött på grund av sjukdomen. När bromsmedicinerna kom förändrades sjukdomsutvecklingen och i dag kan en människa med hiv i Sverige leva ett gott och långt liv. Så är det inte i hela världen. Varje dag drabbas 6000 människor av hiv och de flesta av dessa lever söder om Sahara och är unga. Många är under 15 år. Orsakerna till sjukdomens fortsatta spridning beror framför allt på fattigdom, brist på kunskap och begränsad tillgång till preventivmedel. Sydafrika är världens mest sjukdomsdrabbade land där cirka 17,8 procent av befolkningen lever med hiv.

Ett av FN:s milleniemål handlar om att stoppa spridningen av hiv. Antalet människor som smittas minskar och det finns hopp, men för att kunna utrota den virussjukdom som i dag orsakar flest dödsfall av alla behövs pengar till bland annat mer information och ökade behandlingsinsatser.

Kampanjen sträcker sig från 1 oktober 2014 till 29 maj 2015.


Hur kan du hjälpa mig?
Gilla kampanjens sida på Facebook och sprid vidare budskapet till dina nära och kära! https://www.facebook.com/rattentillenfriskhalsa/info

Du kan även hjälpa mig genom att skänka ett bidrag, stort som smått - alla kronor räknas, och därmed se till att kampanjen tar ett steg närmare målet om att samla in 50 000 kr.
Alla människor ska ha rätt till en frisk hälsa. För att det ska bli verklighet måste vi gå tillsammans och agera.

Tillsammans kan vi stoppa spridningen av hiv!


The right to good health - Stop the spread of HIV is a campaign that wants to stimulate involvement and interest around the issue of HIV and collect € 5000 for the work of HIV in southern Africa.

Who am I?
My name is Linnea Björndahl and I am taking a course as a global intern through the Afrikagruppern and Ljungskile Folkhögskola. The course is funded by Sida and includes a five-month internship in South Africa. Afrikagrupperna is a solidarity organization working for a more just world through development partnerships in southern Africa. One of these organizations is Wellness Foundation in South Africa. There is a health organization that works to strengthen the people who work as caregivers for people with HIV or AIDS, and is the organization where I am going to practice.

Background HIV
The first case of HIV was found in 1981. Since then, more than 25 million people have died because of the disease. Every day 6,000 people are affected by HIV and most of them live south of the Sahara and are young. Many people are under 15 years.

One of the UN Millennium Development Goals is all about stopping the spread of HIV. The number of people infected is reduced and there is hope, but in order to exterminate the viral disease we need more money to, among other things, more information and increased treatment efforts.

The campaign is ongoing from October 1 to 2014 May 29 by 2015.

How can you help me?
Like the page on Facebook and spread the message to your loved ones! https://www.facebook.com/rattentillenfriskhalsa/info
You can also help me by donating a contribution, large or small - all crowns are counted, and thus ensure that the campaign is taking a step closer to the goal of collecting € 5000.

All people should have the right to have a good health. For this to become our reality, we need to go together and act.

Together we can stop the spread of HIV!
Donate

16,005 kr
Collected

80% 20,000 kr

34
Donations

0
Days left

Recent activity

 • Anna Glover

  Heja Linnéa!

 • Anonymous User Anonymous User Donated 1,955 kr

  Trampa på HIV inträde

 • Anonymous User Anonymous User Donated 500 kr

  Försäljning röda bandet

 • Anonymous User Anonymous User Donated 800 kr

  Försäljning av röda bandet

 • Cecilia Gustafsson Cecilia Gustafsson Donated 600 kr

 • Karin Johansson Karin Johansson Donated 100 kr

  Röda bandet

 • Johanna Johanna Donated 800 kr

  Försäljning av röda bandet.

 • Anonymous User Anonymous User Donated 1,800 kr

  Försäljning av röda bandet

 • Anonymous User Anonymous User Donated 2,000 kr

  Försäljning av röda bandet

 • Anonymous User Anonymous User Donated 400 kr

  Försäljning av röda bandet

 • Anonymous User Anonymous User Donated 200 kr

  Viktigt budskap

 • Anonymous User Anonymous User Donated 100 kr

  Röda bandet

 • Anonymous User Anonymous User Donated 100 kr

  Röda bandet

 • Lars Björndahl Lars Björndahl Donated 100 kr

  Röda bandet

 • Linnéa Björndahl Linnéa Björndahl Donated 1,700 kr

  Försäljning av röda bandet

 • Ylva Berglund Ylva Berglund Donated 50 kr

 • Karin Johansson Karin Johansson Donated 700 kr

  Försäljning Röda Bandet

 • Anonymous User Anonymous User Donated 100 kr

  Försäljning av Röda Bandet

 • Anonymous User Anonymous User Donated 700 kr

  Försäljning röda bandet.

 • Anonymous User Anonymous User Donated 100 kr

  Köpte röda bandet

 • Anonymous User Anonymous User Donated 200 kr

  Försäljning av röda bandet

 • Matilda Thuresson Matilda Thuresson Donated 250 kr

  Bra intiativ !! Gogo <3

 • Anonymous User Anonymous User Donated 100 kr

  Köpte Röda bandet

 • Anonymous User Anonymous User Donated 200 kr

  Försäljning röda bandet