Created By:
Christian Andersson
Collecting for:
Spring Göteborgsvarvet för WaterAid
Tillgång till rent vatten är inte en självklarhet för alla, skänk en slant för att göra världen lite bättre för dom som har det sämre

Recent activity

  • Mattias Andersson Mattias Andersson Donated 100 kr

  • Christian Andersson Christian Andersson Donated 100 kr

  • Christian Andersson Christian Andersson Donated 200 kr