Skogscyklists insamling för arbetet med natur och klimat

Donate
Created By:
Anna Kristiansson
Collecting for:
Arbetet för natur och miljö

Skogscyklists insamling för arbetet med natur och klimat

Hej!

I vår familj cyklar alla mountainbike. Vi är mycket ute i naturen och har ett stort intresse för natur och klimat. Att cykla är i grunden bra för klimatet men vi är medvetna om att vi behöver göra så mycket mer både på individ- och samhällsnivå.

Naturskyddsföreningen gör ett bra arbete i sitt arbete med natur och klimat. De visar oss som individer hur vi kan göra för att bevara mångfalden i naturen och att bidra till mindre klimatpåverkan och så försöker de att påverka makthavare att ta beslut som är bra för naturen och planeten jorden.

Naturskyddsföreningen kämpar för att bromsa klimatförändringarna, bevara biologisk mångfald och skydda värdefulla skogar. För friska hav och vatten, färre miljögifter i vår vardag och ett hållbart jordbruk.

Stöd gärna vår insamling! Tillsammans skapar vi en hållbar framtid!

Tack!


Donate
500 kr
20%
4 Days left

Anna Kristiansson donated 500 kr

Recent activity

  • Anna Kristiansson Anna Kristiansson donated 500 kr