Stoppa den rekordstora jakten på svenska rovdjur!

Donate
Created By:
Naturskyddsföreningen
Collecting for:
Skydda våra hotade rovdjur

Stoppa den rekordstora jakten på svenska rovdjur!

2023 inleds med rekordstor jakt på Sveriges rovdjur. Fem länsstyrelser gav i början av året tillstånd för den största vargjakten i modern tid. I mars är det dags för nästa rekordstora licensjakt – på lodjur. Tusentals jägare är anmälda till en jakt där totalt 201 lodjur får skjutas. Det är 60 procent fler djur än förra året. Vi anser inte att det går ihop med EU:s fridlysningsregler.

Sveriges stora rovdjur är idag skyddade enligt EU:s art- och habitatdirektiv.
Att skjuta en så stor del av vargstammen kan få allvarliga konsekvenser. I Sverige är vargen rödlistad och för bara två år sedan skärpte Artdatabanken vargens status till starkt hotad. När vargstammen är liten ökar risken för sjukdomar och genetiska problem, såsom sterilitet och missbildning, som tillsammans orsakar en så kallad utdöendespiral.

Vi anser att beslutet om licensjakten på varg bryter mot EU:s art- och habitatdirektiv. Sverige inledde alltså EU-ordförandeskapet med att bryta mot EU-reglerna. Det kan i förlängningen resultera i böter i mångmiljonklassen.

Naturskyddsföreningen har, tillsammans med andra miljöorganisationer, anmält licensjakten på varg till EU-kommissionen och driver på för att frågan ska tas till EU-domstolen.

Även licensjakten på lodjur har ökat drastiskt de senaste åren – en jakt som i allra högsta grad kan ifrågasättas. Förutom att lodjuret också är rödlistat, jagas det med oetiska metoder såsom levande fällor och drivande hundar. Lodjuren är ofarliga för människor och inte heller ett stort hot mot tamdjur i mellersta och södra Sverige där den mest omfattande jakten äger rum. Jakten sammanfaller dessutom med lodjurets parningstid, en tid då alla djur bör vara fredade.

Nu behöver vi din hjälp för att rädda rovdjuren. Med ditt bidrag kan Naturskyddsföreningen fortsätta arbeta för att påverka rovdjurspolitiken och förbättra den biologiska mångfalden i våra svenska skogar.

Stort tack för ditt engagemang!


De insamlade gåvorna bidrar till att Naturskyddsföreningen kan arbeta för att:
- påverka rovdjurspolitiken, så att de stora rovdjuren i vårt land får möjligheter att uppnå och bibehålla livskraftiga populationer och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden
- öka kunskapen om rovdjurens betydelse för den biologiska mångfalden
- öka kunskapen om hur människans nyttjande av land och vatten påverkar ekosystemen och arterna som lever där
- skyddsjakt på björn, järv, lo och varg enbart ska tillåtas undantagsvis - när alla alternativa lösningar prövats och inte fungerat.
- hjälpinsatser från myndigheterna ska vara snabba och tillförlitliga. Tamdjursägare kan idag söka bidrag för rovdjursavvisande stängsel, vi tycker dock att staten måste avsätta mer pengar så att alla som söker också får bidraget. Vi tycker också att man ska kunna få ersättning för merkostnader för att sköta stängslen.

--------------------------------------------------------------------------

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.


Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00
www.naturskyddsforeningen.se


Donate
1,011,757 kr
101%
17 Days left

Recent activity

 • Fredrik Öster Fredrik Öster donated 100 kr

 • Torgny Jeppson Torgny Jeppson donated 300 kr

 • Anna Johansson Anna Johansson donated 200 kr

  Fortsätt kämpa för denna viktiga sak!

 • Anonymous User Anonymous User donated 600 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 500 kr

 • Lokal krets Lokal krets donated 20,000 kr

 • Rickard wrene Rickard wrene donated 50 kr

 • Åsa Reckner Åsa Reckner donated 300 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 200 kr

 • Annette Norman Annette Norman donated 400 kr

  Jag är helt emot rovdjursjakten, speciellt lodjursjakten

 • Marianne Vennerberg Marianne Vennerberg donated 300 kr

 • Carin Söderberg Carin Söderberg donated 100 kr

 • Mattias Andersson Mattias Andersson donated 300 kr

 • Marika Bergenstråhle Marika Bergenstråhle donated 100 kr

 • Marianne Fors Marianne Fors donated 100 kr

 • Ann-Charlotte Mosttöm Ann-Charlotte Mosttöm donated 200 kr

  Varför döda vackra djur?! Så många är det inte så att de ska skjutas bort. Det är rena vansinnet. Lev och låt leva. Det är oskyldiga djur.

 • Kaisa Hietasaari Kaisa Hietasaari donated 100 kr

  Stoppa rovdjursjakten

 • Per Nilsson Per Nilsson donated 100 kr

  Har spårat,hört ,sett varg i många år och även sett hela revir skjutits bort på grund av politiska skäl. Vargen lever på existensminimum ca: 400 st jämfört med tex björn ca: 3000 st. Kämpa på i EU för ett stopp av nöjesjakten av svenska vargar.

 • Sara Levin saglind Sara Levin saglind donated 100 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 50 kr

  Jakt för nöjes skull borde förbjudas

 • Anonymous User Anonymous User donated 300 kr

 • Shirley Hallvar Shirley Hallvar donated 300 kr

 • Petra Wahlgren Petra Wahlgren donated 300 kr

 • Bodil Gustavsson Bodil Gustavsson donated 100 kr