Created By:
Elham Norouzi
Collecting for:
Till minne av någon du mist
Idag finns det stora brister på att få rätt stöd i god tid för att förebygga Psykiskt hälsa. Barn med diagnos ADHA ska få ha speciell behandling anpassad efter deras behov. Det ska finnas behandlingshem och personal som har rätt kompetens att jobba med dessa barn och ungdomar. Ett barn med diagnos ADHA ska inte bli placerad på ett SIS hem på låst enbart för att det inte finns andra resurser att erbjuda! Ett barn får kosta för det är en investering för framtiden! Självmord är inget alternativ.
Vi förlorade vår Jasmin, 13 år gammal, då hon efter många placeringar utav socialtjänsten gav upp sitt liv och hängde sig. Hon skrev i ett brev som hon lämnade efter sig att hon inte orkade mer. Att hon ville leva ett normalt liv trots att hon hade ADHD. Att hon blev placerad i olika ställe men ingen brydde sig om att lyssna på henne och fråga henne hur hon mår utan allt bestämdes över huvudet på henne och i med att hon hade LVU på sig uteslutande socialtjänsten föräldrar oh familjen helt i hennes liv! Fast lagar och paragrafer om LVU säger annat.
Nu har det gått 6 månader sen Jasmin gick bort men allt känns overkligt. Man ser tydligare nu att Jasmin var inte den första och tyvärr lär hon inte bli den sista heller. Det måste ske förändringar kring hur barn med utåtagerande ADHD ska tas hand om.
Behov måste forma resurser och inte tvärtom.

Recent activity

  • Carina  Bergström Carina Bergström Donated 100 kr

    Lilla jasmin ❤️