Frälsningsarméns sociala arbete
Frälsningsarmén is behind this project

Frälsningsarméns sociala arbete

Frälsningsarmén är en kristen kyrka med ett omfattande socialt arbete. För oss är omsorgen om hela människan en central del i vår verksamhet. Runt om i landet driver Frälsningsarmén kårer – församlingar och olika sociala institutioner.
Vår sociala verksamhet finansieras till stor del av gåvor och bidrag. Verksamheten ser olika ut på olika orter i landet inom områden som rör utsatta barnfamiljer, ensamma och utsatta äldre, personer i hemlöshet och i missbruk och offer för människohandel, Vi arbetar både förebyggande och med långsiktiga och hållbara hjälpinsatser.
Frälsningsarmén i Sverige stödjer också internationella utvecklingsprojekt inom områdena hälsa, hållbar försörjning och humanitära insatser.
En gåva från dig ger oss möjlighet att göra vårt samhälle och världen till en bättre plats.

Frälsningsarmén har 90 konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.

101,580 kr
Collected


119
Fundraisers

382
Donations