Göteborgsvarvet 2020 - Läkare utan gränser
Läkare Utan Gränser is behind this project

Göteborgsvarvet 2020 - Läkare utan gränser

Spring för Läkare Utan Gränser och du springer för att rädda liv!

Läkare Utan Gränser, eller Médecins Sans Frontières, är en internationell medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där behoven är som störst. Organisationen bildades i Frankrike 1971 och bistår människor i kriser, krig och naturkatastrofer, oavsett etnicitet, religion, politisk åsikt eller annan övertygelse. Läkare Utan Gränser är oberoende och styrs inte av politiska, ekonomiska eller religiösa intressen. Organisationen arbetar i fler än 450 projekt i över 70 länder.

Läs mer om Läkare Utan Gränser här: https://lakareutangranser.se/

----
Har du inte anmält dig än? Gör det här:
https://reg.goteborgsvarvet.se/Anmalan/2020/21km/LAKUGR-GV2020
I platsen ingår start i tidig startgrupp 12 och en funktionströja där det står att du springer till förmån för Läkare Utan Gränser

100 kr
Collected


2
Fundraisers

1
Donations