Hjälp till Ukraina
Sverige för UNHCR is behind this project

Hjälp till Ukraina

Barn och familjer i Ukraina flyr för livet. Attacker krossar människors trygghet. Läget är desperat och oförutsägbart. Liv står på spel! Tack för allt fantastiskt stöd.

20,865,618 kr
Collected


771
Fundraisers

30,964
Donations