KATASTROF - SYRIEN
Svenska FN-förbundet is behind this project