MÄNNISKOR PÅ FLYKT / PEOPLE SEEKING REFUGE
Läkare Utan Gränser is behind this project

MÄNNISKOR PÅ FLYKT / PEOPLE SEEKING REFUGE

Läkare Utan Gränser har bistått migranter, asylsökande och flyktingar i Europa. Utöver räddningsinsatserna till havs som inleddes i maj 2015 tillhandahåller vi sjukvård, psykologiskt stöd på flyktingmottagningar, driver mobila kliniker, delar ut förnödenheter och försöker förbättra levnadsförhållandena för de nyanlända och tar hand om tortyroffer. Vi gör allt vi kan för att rädda liv och lindra nöd där behoven är som störst.


You must allow all cookies to see this video.

4,215,060 kr
Collected


149
Fundraisers

2,679
Donations