Save the Orangutan - Sveriges allmänna arbete
Save the Orangutan - Sverige is behind this project

Save the Orangutan - Sveriges allmänna arbete

Om inget görs kan orangutangen snart vara utrotad. Idag finns det mellan 50 000- 100 000 vilda orangutanger kvar på Borneo. För hundra år sedan var de 250 000. Enligt undersökning har över 100 000 orangutanger försvunnit sedan 1999. Och antalet fortsätter att minska till följd av skövling, skogsbränder och möten med människan.

Tillsammans med den lokala samarbetspartnern BOS Foundation arbetar Save the Orangutan med att säkra de akut utrotningshotade orangutangernas överlevnad samt att bevara deras livsmiljöer. Vi bidrar bland annat till att rädda, rehabilitera och återföra nödställda och föräldralösa orangutanger till det vilda. Vi arbetar även med att bevara orangutangernas livsmiljö, regnskogen. I detta ingår även att arbeta för en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling tillsammans med lokalbefolkningen.

På rehabiliteringscentren bor uppemot 500 orangutanger som genomgår rehabiliteringsförloppet för att en dag kunna återvända hem till skyddad regnskog. Hittills har över 400 orangutanger kunnat återföras till det vilda, ett fantastiskt resultat som visar på att rehabiliteringsförloppet varit framgångsrikt.

Starta din egen insamling

Det är lätt att starta sin egen insamling för orangutangerna! Sätt din idé i verket, engagera vänner och familj.

Genom att samla in pengar till Save the Orangutan är du med och säkrar den vilda orangutangens och regnskogens framtid!

38,280 kr
Collected


16
Fundraisers

124
Donations