Bokstig har ett bokbord uppställt i en affär i Hammar kommun. Kunderna erbjuds att köpa en eller flera böcker. Varje bok kostar 20 kr. Köparen lägger summan i en "sparbössa", som finns på bordet. Allt överskott tillfaller Läkare Utan Gränser.
Donar

14.160 kr
Recaudado

94% 15.000 kr

31
Donaciones

231
Días restantes

Actividad reciente

 • Bokstig Bokstig ha donado 500 kr

 • Bokstig Bokstig ha donado 500 kr

 • Bokstig Bokstig ha donado 500 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 500 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 500 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 500 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 500 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 500 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 500 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 300 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 500 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 500 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 500 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 500 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 500 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 400 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 500 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 600 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 300 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 160 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 500 kr

 • Stig jo5 Stig jo5 ha donado 500 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 500 kr

 • Stig Johannesson Stig Johannesson ha donado 500 kr