Childhood arbetar framförallt med de grupper som löper störst risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Till dem hör barn som lever på gatan, barn som redan utsatts för våld och övergrepp, barn som inte kan bo med sina föräldrar eller som lever i en familj där föräldrarna inte orkar vara det som barnen mest behöver – trygga vuxna.
Donar

3.601 kr
Recaudado

36% 10.000 kr

23
Donaciones

0
Días restantes

Actividad reciente

 • Usuario anónimo Usuario anónimo ha donado 50 kr

 • Ludvig Orvegård Ludvig Orvegård ha donado 100 kr

  Tack!

 • Magnus Olsson Magnus Olsson ha donado 100 kr

 • Amanda Isaksson Amanda Isaksson ha donado 50 kr

  Quizadillas!

 • Robert Andersson Robert Andersson ha donado 200 kr

 • Usuario anónimo Usuario anónimo ha donado 100 kr

 • Jessica Leander Jessica Leander ha donado 100 kr

 • Ragnar Hägg Ragnar Hägg ha donado 300 kr

 • Karina Sunden Karina Sunden ha donado 50 kr

 • Lovisa Dahlheim Lovisa Dahlheim ha donado 151 kr

 • Caroline Lind Caroline Lind ha donado 50 kr

 • Jesper Lindkvist Jesper Lindkvist ha donado 100 kr

 • Lars Brandin Lars Brandin ha donado 50 kr

  Quizzadillas

 • Christin Gustafsson Christin Gustafsson ha donado 50 kr

 • Maja Östling Maja Östling ha donado 150 kr

 • Usuario anónimo Usuario anónimo ha donado 200 kr

 • Björn Schagerström Björn Schagerström ha donado 200 kr

 • Robert Burén Robert Burén ha donado 300 kr

 • LOVISA BOLIN LOVISA BOLIN ha donado 100 kr

 • Usuario anónimo Usuario anónimo ha donado 500 kr

 • Elisabeth Ax Elisabeth Ax ha donado 300 kr

 • Mia Klein Huge Mia Klein Huge ha donado 300 kr

 • Lina Olofsson Lina Olofsson ha donado 100 kr