Body Talk - förebygg ätstörningar bland barn och ungdomar
Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar está detrás de este proyecto

Body Talk - förebygg ätstörningar bland barn och ungdomar

Hur kan du göra skillnad? Starta en insamling! Varje gåva hjälper oss att arbeta förebyggande mot ätstörningar bland unga. Vi utbildar volontärer i workshoppen Body Talk, sprider information och erbjuder personligt stöd. Workshoppen ger barn och ungdomar verktyg att få ett hälsosamt förhållningssätt till rådande skönhetsnorm. Body Talk tar upp:

- vad självkänsla är och vad vi kan göra för att stärka den
- vilken inverkan skönhetsideal och fotoretuschering i media har på vår självbild
- hur vi påverkar varandra med våra ord och handlingar

Vad säger forskning? Metoden stöds av forskning från bl.a. Statens Folkhälsoinstitut som visar att det bästa sättet att förebygga ätstörningar är att stärka ungas självkänsla och deras förmåga att fatta egna beslut.

Vad säger unga om Body Talk?
2011 deltog drygt 1 000 ungdomar i våra workshoppar. Över 80 procent av alla deltagare skulle rekommendera Body Talk till andra. Läs mer om Body Talk

0 kr
Recaudado


0
Fundraisers

0
Donaciones