Kvinnors ledarskap
The Hunger Project Sverige está detrás de este proyecto

En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor och flickor inte har samma sociala ställning som män. Kvinnors låga status påverkar en rad områden negativt, till exempel fler tidiga äktenskap, ökat våld mot kvinnor, högre barnadödlighet och högre mödradödlighet. Hungerprojektet utbildar kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor.

Stöd vårt arbete genom att starta en insamling för världens kvinnor och flickor!

I Indien arbetar vi med att stärka kvinnor som valts in i de lokala byråden.

I Bangladesh jobbar vi med att motverka diskriminering, särskilt mot flickor.

I våra åtta programländer i Afrika driver vi bland annat mikrofinansprogram särskilt riktade till verksamheter som startats av kvinnor.

I Latinamerika fokuserar vi särskilt på att stärka kvinnor i ursprungsbefolkningen.3.100 kr
Recaudado


3
Fundraisers

6
Donaciones